Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48
679 01 Skalice nad Svitavou

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace
  Školní 101
  679 01 Skalice nad Svitavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace
  Školní 101
  679 01 Skalice nad Svitavou

 • 4.3 Úřední hodiny 

        Každý den ráno před vyučováním od 7:30 do 8:00 hodin 

        pondělí a středa od 14:30 do 16:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  Ředitelka školy: +420 516 469 189
  Mateřská škola: +420 603 512 982
  Školní jídelna: +420 603 512 802
  Školní družina: +420 733 649 383

  4.5 Adresa internetové stránky

  skola.skalicenadsvitavou.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace
  Školní 101
  679 01 Skalice nad Svitavou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  skola@skalicenadsvitavou.cz

 • 4.8 Datová schránka

  y2rmsca

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-4887580277/0100

6. IČO

70886270

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@skalicenadsvitavou.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): y2rmsca

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace, Školní 101, 679 01 Skalice nad Svitavou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Skalice nad Svitavou, p.o. poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.